• Marketing
 • Arhiva
 • Video
 • Foto
 • Subota, 6. februar 2016.
  • Produžen rok za odlaganje poreskog duga

   07-03-2013 14:06 | Privreda | Autor / izvor: Šumadijapress

   Rok za ispunjavanje uslova za odlaganje uplate poreskog duga i otpis kamata produžen je do 31. marta.

   Podsetimo, prvobitni rok za sticanje uslova za otpis kamata i mirovanje poreskog duga istekao je 31. januara.

   Zakonom o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga predviđen je uslovni otpis kamata i mirovanje obaveze plaćanja neplaćenih javnih prihoda dospelih za plaćanje zaključno sa 31. oktobrom 2012. godine.

   Uslov za mirovanje duga i otpis kamata je izmirivanje poreskih obaveza koje su dospele u novembru i decembru 2012. godine i u januaru 2013. godine. Svi poreski obveznici koji imaju poreski dug i koji nadalje budu redovno plaćali tekuće obaveze, od početka ove godine stiču pravo na:

   –  otpis kamate
   –  zamrzavanje poreskog duga
   –  kao i na odloženo plaćanje poreskog duga od 2015. godine, za fizička lica, preduzetnike i pravna lica koja propisima o računovodstvu i reviziji nisu svrstana u velika pravna lica, na 24 mesečne rate bez zatezne kamate, odnosno, od 2014. godine na 12 mesečnih rata bez zatezne kamate, za velika pravna lica.

   Takođe, svim privrednicima i građanima koji odmah izmire glavni poreski dug, automatski će biti otpisana celokupna zatezna kamata.

   Vršilac dužnosti direktora Poreske uprave Srbije Ivan Simič rekao je danas da će se u aprilu znati koliki je iznos otpisanih kamata.
  • Nema komentara

   Nema komentara na vest.

   RSS feed za komentare na ovoj vesti.

   Sorry, the comment form is closed at this time.